"Роль планування у забезпеченні захисту та стійкості критичної інфраструктури". Аналітична запискаАнотація

 

В аналітичній записці на прикладі передового зарубіжного досвіду проаналізовані сучасні підходи до процесу планування у забезпеченні захисту та стійкості національної критичної інфраструктури. У цьому контексті коротко розглянута ситуація в Україні та показана необхідність удосконалення національного законодавства у цій сфері шляхом запровадження  ефективних правових інструментів та механізмів для розробки, обслуговування і перегляду планів дій різного рівня на випадок кризової ситуації. На основі проведеного аналізу підготовлено ряд рекомендацій для суб’єктів процесу реагування на кризові ситуації різного характеру, пов’язані з безпекою та стійкістю критичної інфраструктури.


завантажити


читайте також:


"Фактори виникнення енергетичної бідності та пріоритетні напрями її подолання". Аналітична записка
"Проблеми і перспективи створення в Україні нафтового та енергетичного резервів". Аналітична записка
"Енергоефективність регіонів України: проблеми оцінки та наявний стан". Аналітична записка
"Щодо змісту ухвалених 19 липня 2017 року Державною Думою Російської Федерації змін до Федеральних законів "Про громадянство Російської Федерації" та "Про правове положення іноземних громадян в Російській Федерації". Аналітична записка
"Пріоритетні напрями зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру для об'єктів критичної інфраструктури". Аналітична записка