"Роль планування у забезпеченні захисту та стійкості критичної інфраструктури". Аналітична запискаАнотація

 

В аналітичній записці на прикладі передового зарубіжного досвіду проаналізовані сучасні підходи до процесу планування у забезпеченні захисту та стійкості національної критичної інфраструктури. У цьому контексті коротко розглянута ситуація в Україні та показана необхідність удосконалення національного законодавства у цій сфері шляхом запровадження  ефективних правових інструментів та механізмів для розробки, обслуговування і перегляду планів дій різного рівня на випадок кризової ситуації. На основі проведеного аналізу підготовлено ряд рекомендацій для суб’єктів процесу реагування на кризові ситуації різного характеру, пов’язані з безпекою та стійкістю критичної інфраструктури.


завантажити


читайте також:


“Пріоритетні напрями законодавчого та організаційного забезпечення паспортизації об’єктів критичної інфраструктури”. Аналітична записка
«Іноземний досвід залучення громадянського суспільства до загальнодержавних систем протидії тероризму.» Аналітична записка
«Аналіз існуючих програм субсидування в енергетиці та пріоритети впорядкування». Аналітична записка
«Шляхи забезпечення стійкості держави у контексті імплементації цілей сталого розвитку для України». Аналітична записка
«Загрози у сфері енергетичної безпеки та їхній вплив на стан національної безпеки: моніторинг реалізації стратегії національної безпеки України». Аналітична записка