"Формування об’єднаних територіальних громад: стан, проблемні питання та шляхи їх вирішення". Аналітична запискаАнотація

 

Проаналізовано динаміку формування об’єднаних територіальних громад, розвиток законодавчо-нормативного та інституційного забезпечення реалізації реформи територіальної організації влади на засадах децентралізації. Встановлено, що впродовж 2016 - першої половини 2017 рр. прийнято низку законодавчих та нормативних актів, що врегулювали проблемні питання процесу формування та розвитку спроможних територіальних громад. Ці кроки надали суттєвої динаміки практичній складовій реформи – формуванню об’єднаних територіальних громад. Водночас існує низка проблемних питань, які потребують вирішення для успішного продовження реформи. Визначено основні напрями та заходи щодо удосконалення законодавчого забезпечення процесу формування спроможних територіальних громад, посилення надання їм експертно-методичної та ресурсної підтримки.


завантажити


читайте також:


"Інституційні важелі розвитку об'єднаних територіальних громад в умовах децентралізації управління". Аналітична записка
"Фінансовий ринок України в умовах відкритої господарської системи". Аналітична записка
"Зайнятість населення Донецької та Луганської областей: проблеми та шляхи їх вирішення". Аналітична записка
"Заходи та інструменти відбудови господарства постконфліктних територій та протидія появі нових депресивних територій". Аналітична записка
"Окремі аспекти формування національної стратегії забезпечення переходу до високотехнологічного економічного розвитку". Аналітична записка