"Інститут громадянства як регулятор впливу на стан забезпечення національної безпеки України". Аналітична доповідьВ аналітичній доповіді запропоновано результати дослідження низки проблемних питань, пов’язаних із набуттям та втратою громадянства України. Досліджено зміст та форми конституційно-правового регулювання громадянства в Україні та акцентовано увагу на існуючих проблемах законодавчого забезпечення функціонування інституту громадянства, а також визначено найбільш оптимальні способи його удосконалення.

 

Зроблено висновок, що в сучасних соціально-політичних умовах інститут громадянства став одним із чинників, що відчутно впливають на стан забезпечення національної безпеки України. Запропоновано розглядати громадянство як один із головних елементів механізму допуску до участі в управлінні державними справами та усунення від такої участі осіб, які вчинили злочини проти основ національної безпеки, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, у тому числі під час збройного конфлікту на території Донецької та Луганської областей.

 

Розглянуто теоретичні та практичні питання множинного громадянства, викладено результати дослідження сучасного стану його законодавчого регулювання в Україні.

 

Проведено аналіз окремих законодавчих ініціатив щодо розв’язання проблем, пов’язаних із визначенням напрямів державної політики у цій сфері правовідносин та сформульовано пропозиції щодо можливих шляхів їх урегулювання на національному та міжнародному рівнях.

 

Аналітична доповідь розрахована на експертів, науковців, фахівців у галузі національної безпеки, конституційного права та державного управління, суб’єктів владних повноважень, представників громадських організацій та окремих громадян, усіх, хто цікавиться проблемами забезпечення національної безпеки, а також може стати у нагоді під час розроблення та ухвалення законодавчих актів, що регулюватимуть правовідносини у цій сфері.


завантажити


читайте також:


"Фактори виникнення енергетичної бідності та пріоритетні напрями її подолання". Аналітична записка
"Проблеми і перспективи створення в Україні нафтового та енергетичного резервів". Аналітична записка
"Енергоефективність регіонів України: проблеми оцінки та наявний стан". Аналітична записка
"Щодо змісту ухвалених 19 липня 2017 року Державною Думою Російської Федерації змін до Федеральних законів "Про громадянство Російської Федерації" та "Про правове положення іноземних громадян в Російській Федерації". Аналітична записка
"Роль планування у забезпеченні захисту та стійкості критичної інфраструктури". Аналітична записка