Директор НІСД В.П.Горбулін нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня22.05.2017

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №135/2017

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм 

постановляю:

 

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня

ГОРБУЛІНА Володимира Павловича — директора Національного інституту стратегічних досліджень, академіка Національної академії наук України, м.Київ

 

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого ІV ступеня

КРЕМЕНЯ Василя Григоровича — президента Національної академії педагогічних наук України, академіка Національної академії наук України

ЛАЗОРИШИНЦЯ Василя Васильовича — директора державної установи «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова Національної академії медичних наук України», члена-кореспондента НАМН України, м.Київ

МОРОЗА Василя Максимовича — ректора Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова, академіка Національної академії медичних наук України

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня

ГРИНЬОВА Бориса Вікторовича — директора Державного фонду фундаментальних досліджень, академіка Національної академії наук України, м.Київ

ПОЛЯКОВА Миколу Вікторовича — ректора Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, члена-кореспондента Національної академії наук України

СПІВАКОВСЬКОГО Олександра Володимировича — народного депутата України, першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, доктора педагогічних наук

ФУРДИЧКА Ореста Івановича — директора Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, академіка НААН України

Нагородити орденом «За заслуги» І ступеня

ПАВЛЮКА Степана Петровича — директора Інституту народознавства Національної академії наук України, академіка НАН України, м.Львів

УКРАЇНЦЯ Анатолія Івановича — ректора Національного університету харчових технологій, м.Київ

Нагородити орденом «За заслуги» ІІ ступеня

ЛЯЛЬКА Вадима Івановича — почесного директора державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України», академіка НАН України, м.Київ

РАДЗІХОВСЬКОГО Анатолія Павловича — професора Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, м.Київ

ЧЕРЕВКА Олександра Івановича — ректора Харківського державного університету харчування та торгівлі

Нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня

ЖУКОВСЬКОГО Василя Миколайовича — завідувача кафедри Національного університету «Острозька академія», Рівненська область

КРАВЧУКА Петра Івановича — проректора, професора кафедри Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого

МАНДИГРУ Миколу Станіславовича — академіка-секретаря Відділення ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України, м.Київ

ТІМЕНА Григорія Еліазаровича — завідувача відділу державної установи «Інститут отоларингології імені професора О.С.Коломійченка Національної академії медичних наук України», м.Київ

УСЕНКА Ігоря Борисовича — завідувача відділу Інституту держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України, м.Київ

УСЕНКА Олександра Юрійовича — директора державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова Національної академії медичних наук України», м.Київ

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

ГОНЧАРУК Наталію Трохимівну — професора кафедри Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

МІЛЯЄВУ Людмилу Семенівну — професора Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, м.Київ

Присвоїти почесні звання:

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ВИНАХІДНИК УКРАЇНИ»

КУЛАГІНУ Дмитру Олександровичу — професорові кафедри Запорізького національного технічного університету

ЛАВРЕНКУ Сергію Олеговичу — доцентові кафедри, ученому секретарю державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет»

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ»

БЄЛЯКОВУ Костянтину Івановичу — завідувачеві лабораторії Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України, доктору юридичних наук, професорові, м.Київ

ВОЛКОГОНУ Віталію Васильовичу — керівникові Центру наукового забезпечення агропромислового виробництва Чернігівської області, директору Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України, докторові сільськогосподарських наук, професору, м.Чернігів

ГОГАЄВУ Казбеку Олександровичу — завідувачеві відділу Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича Національної академії наук України, доктору технічних наук, професорові, м.Київ

ГРИБАНУ Григорію Петровичу — завідувачеві кафедри Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктору педагогічних наук, професорові

ДЄГТЯРУ Андрію Олеговичу — завідувачеві кафедри Харківської державної академії культури, доктору наук з державного управління, професорові

ЗАДІРАЦІ Валерію Костянтиновичу — завідувачеві відділу Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова Національної академії наук України, доктору фізико-математичних наук, професорові, м.Київ

ІГНАТЬЄВУ Олександру Михайловичу — завідувачеві кафедри Одеського національного медичного університету, доктору медичних наук, професорові

КАРПЕНКО Зіновії Степанівні — завідувачеві кафедри державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», доктору психологічних наук, професорові, м.Івано-Франківськ

КИСЛИЧЕНКО Вікторії Сергіївні — завідувачеві кафедри Національного фармацевтичного університету, доктору фармацевтичних наук, професорові, м.Харків

КОНОНОВУ Іллі Федоровичу — завідувачеві кафедри державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», доктору соціологічних наук, професорові

ЛЯШКУ Сергію Івановичу — завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктору фізико-математичних наук, професорові

НИЖНИКУ Віктору Михайловичу — проректорові, завідувачу кафедри Хмельницького національного університету, докторові економічних наук, професору

ПУСТОВІТУ Григорію Петровичу — ученому секретареві Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Національної академії педагогічних наук України, доктору педагогічних наук, професорові, м.Київ

СТАСЮКУ Зиновію Васильовичу — завідувачеві кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка, доктору фізико-математичних наук, професорові

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ»

КУЗНЄЦОВІЙ Анжелі Ярославівні — першому проректорові державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи», доктору економічних наук, професорові, м.Київ

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ»

БОРИСОВУ Олександру Васильовичу — професорові кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

БУЛАТОВІЙ Олені Валеріївні — першому проректорові Маріупольського державного університету, Донецька область

КАРАСЕВИЧУ Анатолію Олександровичу — завідувачеві кафедри Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Черкаська область

ОВЧАРЕНКУ Анатолію Володимировичу — деканові Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

ПОПЛАВСЬКІЙ Наталії Миколаївні — завідувачеві кафедри Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

РАШКЕВИЧУ Юрію Михайловичу — проректорові Національного університету «Львівська політехніка»

СОПКОВІЙ Ганні Іванівні — директорові департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації

СТРУКУ Ярославу Михайловичу — заступникові директора інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

СУХОМУ Олексію Миколайовичу — завідувачеві кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка

ТИМОШЕНКУ Анатолію Григоровичу — проректорові Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка

ЧЕРНЕЗІ Петру Макаровичу — завідувачеві кафедри Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м.Київ.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

18 травня 2017 рокучитайте також:


14.12.2017 Отримано подяку від Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича
28.11.2017 Видання монографії НІСД "Світова гібридна війна: український фронт" передано до бібліотеки парламенту Німеччини
15.11.2017 Першого заступника директора НІСД О.С. Власюка нагороджено Орденом святого апостола Андрія Первозванного ІІ ступеня
13.11.2017 Радник директора НІСД С.Мітряєва увійшла до рейтингу впливових людей Закарпаття - 2017
23.08.2017 До дня Незалежності України