"Економічна безпека України в умовах гібридної агресії". Аналітична доповідь1ЗМІСТ

 

Вступ

Розділ 1. Загрози та чинники впливу на економічну безпеку України в 2014–2016 рр.

1.1.   Стан та тенденції забезпечення економічної безпеки України.

Згортання офіційної економіки та втрата міжнародних конкурентних позицій.

Обмеженість потенціалу відновлення економіки після тривалої рецесії за існуючої моделі розвитку.

Низька інвестиційна активність внутрішніх та зовнішніх інвесторів. 

Нарощування боргового тиску та обмеження внутрішніх ресурсів фінансування.

Закріплення  низькотехнологічної структури економіки в умовах поглиблення деіндустріалізації.

Недостатність джерел відновлення купівельної платоспроможності  населення та фінансової стійкості бізнесу. 

Збереження високого інфляційного тиску.

Розбалансованість  розвитку  внутрішнього товарного ринку України.

1.2.   Умови формування та проблеми зовнішньоекономічної безпеки України в умовах гібридної агресії.

1.3.    Обмеженість структурних трансформацій бізнес-середовища та розвитку малого і середнього підприємництва.

Розділ 2. Перспективи забезпечення економічної безпеки України  

2.1.   Можливості забезпечення зовнішньоекономічної безпеки України в умовах зміни світової кон’юнктури.

2.2.   Зовнішнє середовище протидії гібридній агресії проти України.

Ефективність санкційної політики проти РФ.

Наслідки референдуму в Нідерландах для України.

Вплив виходу Великої Британії з ЄС на зовнішньоекономічну політику України.

2.3.   Практика зарубіжних країн у стимулюванні експорту як чинник зміцнення зовнішньоекономічної безпеки.

Висновки та рекомендації
читайте також:


"Далекосхідний вектор як важливий елемент зовнішньої політики України". Аналітична доповідь
"Міжнародний досвід фінансування сталого розвитку громад на прикладі формування мережевої інфраструктури". Аналітична доповідь
"Інститут громадянства як регулятор впливу на стан забезпечення національної безпеки України". Аналітична доповідь
"Реальний сектор економіки України: пріоритети розвитку в умовах зміни вектора економічної політики". Аналітична доповідь
"Безпекові виміри освітньої політики: світовий досвід та українські реалії". Аналітична доповідь