Пріоритети державної морської політики у сфері функціонування та розвитку морегосподарського комплексу України". Аналітична доповідь1Наукове дослідження морегосподарcького комплексу виконано в контексті оновлення морської доктрини України і спрямоване на визначення оптимального вектору розвитку України як морської держави, забезпечення її економічних інтересів на морі та підвищення рівня економічної безпеки держави з урахуванням змін, що відбуваються на зовнішньополітичній арені.

 

Проаналізовано основні тенденції та стримуючі фактори розвитку торговельного мореплавства в Україні, висвітлено сучасні проблеми функціонування морських торговельних портів й актуальні питання державного регулювання портової діяльності, запропоновано комплексний підхід до розв’язання проблем відновлення українського торговельного флоту з відновленням використання потенціалу вітчизняного суднобудування та судноремонту.

 

Розроблено рекомендації стосовно формування і реалізації послідовної державної морської політики, орієнтованої на збільшення економічної присутності України у просторі світового океану та розвиток торговельного мореплавства як чинника забезпечення національних інтересів України.


завантажити


читайте також:


"Безпекові виміри освітньої політики: світовий досвід та українські реалії". Аналітична доповідь
"Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні". Аналітична доповідь
"Актуальні питання протидії тероризму у світі та в Україні". Аналітична доповідь
"Режим Путіна перед викликами часу". Аналітична доповідь
"Активні заходи" СРСР проти США: пролог до гібридної війни". Аналітична доповідь