"Економіка регіонів у 2015 році: нові реалії і можливості в умовах започаткованих змін". Аналітична доповідьСуспільно-політичні події в Україні у 2014 – на початку 2015 років призвели до значних змін у соціально-економічному розвитку регіонів та громад і зумовили необхідність чіткого окреслення напрямів подальших змін у державній регіональній політиці. Скорочення обсягів виробництва, призупинення реалізації інвестиційних проектів, наростання кризових явищ у соціальній сфері і, поряд з тим, започаткування процесу децентралізації влади, законодавче унормування засад державної регіональної політики, збільшення самостійності громад у визначенні перспектив розвитку стали підставою для ретельного аналізу і розробки пропозицій щодо використання позитивного потенціалу запроваджуваних змін.


Перспективи відновлення позитивної динаміки у регіонах залежатимуть від загальної стабілізації макроекономічної ситуації в країні. Проте й на місцях органи самоврядування та місцеві органи виконавчої влади повинні докладати зусиль щодо відновлення економіки та консолідації регіонів навколо спільних завдань забезпечення національної безпеки. Регіональна багатогранність, баланс інтересів, консолідація – це три складові успішності регіональної політики.


завантажити


читайте також:


"Інститут громадянства як регулятор впливу на стан забезпечення національної безпеки України". Аналітична доповідь
"Реальний сектор економіки України: пріоритети розвитку в умовах зміни вектора економічної політики". Аналітична доповідь
"Безпекові виміри освітньої політики: світовий досвід та українські реалії". Аналітична доповідь
"Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні". Аналітична доповідь
"Актуальні питання протидії тероризму у світі та в Україні". Аналітична доповідь