"Економіка регіонів у 2015 році: нові реалії і можливості в умовах започаткованих змін". Аналітична доповідьСуспільно-політичні події в Україні у 2014 – на початку 2015 років призвели до значних змін у соціально-економічному розвитку регіонів та громад і зумовили необхідність чіткого окреслення напрямів подальших змін у державній регіональній політиці. Скорочення обсягів виробництва, призупинення реалізації інвестиційних проектів, наростання кризових явищ у соціальній сфері і, поряд з тим, започаткування процесу децентралізації влади, законодавче унормування засад державної регіональної політики, збільшення самостійності громад у визначенні перспектив розвитку стали підставою для ретельного аналізу і розробки пропозицій щодо використання позитивного потенціалу запроваджуваних змін.


Перспективи відновлення позитивної динаміки у регіонах залежатимуть від загальної стабілізації макроекономічної ситуації в країні. Проте й на місцях органи самоврядування та місцеві органи виконавчої влади повинні докладати зусиль щодо відновлення економіки та консолідації регіонів навколо спільних завдань забезпечення національної безпеки. Регіональна багатогранність, баланс інтересів, консолідація – це три складові успішності регіональної політики.


завантажити


читайте також:


"Далекосхідний вектор як важливий елемент зовнішньої політики України". Аналітична доповідь
"Міжнародний досвід фінансування сталого розвитку громад на прикладі формування мережевої інфраструктури". Аналітична доповідь
"Інститут громадянства як регулятор впливу на стан забезпечення національної безпеки України". Аналітична доповідь
"Реальний сектор економіки України: пріоритети розвитку в умовах зміни вектора економічної політики". Аналітична доповідь
"Безпекові виміри освітньої політики: світовий досвід та українські реалії". Аналітична доповідь