"Екологічний складник національної безпеки: основні показники та способи їх досягнення". Аналітична доповідьyatsenkoНа основі аналізу та оцінки стану національної безпеки в екологічній сфері України визначено проблеми, що загострюються під впливом посилення антропогенного навантаження на навколишнє середовище та продукують негативні наслідки соціально-економічного характеру. Подано перелік індикаторів стану екологічної безпеки як одного зі складників національної безпеки держави та їх порогові значення, на основі яких оцінено рівень екологічної безпеки в Україні. За отриманими результатами зроблено висновок щодо сучасного стану основних життєзабезпечувальних природних систем в Україні. Запропоновано рекомендації щодо подолання негативних тенденцій і поліпшення стану екологічного складника національної безпеки держави.


Розраховано на безпекознавців та спеціалістів у сфері екологічної безпеки.


завантажити


читайте також:


«Громадянське суспільство України: сучасні практики та виклики розвитку». Аналітична доповідь
«Сучасний стан, проблеми і перспективи створення в Україні нафтового та енергетичного резервів». Аналітична доповідь
«Security factors of education policy: international experience and Ukrainian realities». Analytical report
«Про забезпечення координації дій, взаємодії та обміну інформацією при створенні державної системи захисту критичної інфраструктури». Аналітична доповідь
«Політика історичної пам’яті в контексті національної безпеки України». Аналітична доповідь