Сухоруков Аркадій Ісмаїлович


Радник при дирекції НІСД;

Голова спеціалізованої вченої ради.

 

Доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України, почесний професор Південно-Казахстанського державного університету

 

Сфера наукових інтересів:

- теорія економічної безпеки,

- обгрунтування інвестиційно-інноваційної політики,

- міжнародні економічні відносини,

- розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.

 

Основні наукові праці:

1. Система економічної безпеки держави //Під заг ред. Сухорукова А.І. /НІПМБ при РНБОУ. - К.: ВД “Стилос”, 2009. – 685 с.

2. Сучасні проблеми фінансової безпеки України. - К.: Академпрес, 2005, 140 с.

3. Трансфер економічних криз як причина недосконалих циклів// Стратегічна панорама. - №2. - 2004. - С.68-84

4. Інвестування української економіки: Монографія /За ред. А.І.Сухорукова Киев: НІПМБ, ЗАТ «ВІПОЛ», 2005. – 440 с.

5. Проблеми підвищення інвестиційної активності регіонів Економіка України.- 2002.-№8.- С.26-33.

Оголошення та анонси

До уваги авторів

Збірник "Стратегічні пріоритети"

prioritetu

-------------------------------

Журнал  "Стратегічна панорама"

panorama

Наукові видання

Аналітичні матеріали